Vanaf heden kunnen leden van het kerngezin van Nederlanders in Rusland zonder afspraak bij alle kantoren van VFS Global terecht voor de aanvraag van een spoedvisum.


Wie valt onder het kerngezin van een Nederlander? 

  • Echtgenoot of echtgenote van een Nederlander
  • - Geregistreerd partner van een Nederlander
  • - Afhankelijke kinderen tot 25 jaar*
  • - Afhankelijke kinderen uit vorig huwelijk tot 25 jaar*

Bekijk op de website van VFS Global welke documenten u nodig heeft voor de aanvraag van een spoedvisum voor een kerngezinslid: https://visa.vfsglobal.com/rus/en/nld

Let op!
• U kunt voor de visumcategorie "visiting family and friends" kiezen
• Documenten bij punt 5 van de Checklist (Proof of travel) hoeven NIET overlegd te worden.

* Vereiste aanvullende documenten in geval van kinderen uit vorig huwelijk of buitenechtelijke kinderen
o Bij volledige voogdij: bewijs van volledige voogdij (voorzien van apostille en vertaald)
o Bij gedeelde voogdij: toestemming andere ouder incl. handtekening en kopiepaspoort andere ouder.

Vriendelijke groet,

Ambassade Moskou
Consulaat-Generaal Sint Petersburg

Ook op de hoogte blijven, meld u nu aan en klik hier

Download de Reisapp van Buitenlandse Zaken: